Công ty TNHH Thang máy Tenau (Trung Quốc)

Gặp gỡ đội

  • Phone:+86-18601458867
    Tel:+ 86-0572-3765590

  • Phía đông đường Xicheng, phía bắc đường Lianyi, khu phát triển kinh tế Nanxun, quận Nanxun, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, P.R.China

  • E-mail: export@tenau.com.cn

Thêm câu hỏi?

Điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

Bằng cách nhấn nút "Gửi", bạn xác nhận rằng bạn đồng ý cho công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.